Ke stažení

Řády a směrnice

Kritéria přijetí do ŠD (DOC)

Kritéria přijetí do 1. třídy (DOC)

Školní řád (PDF)

Pravidla hodnocení (PDF)

Řád ŠD (PDF)

Žádosti a návody

Žádost o uvolnění žáka na dobu delší než dva dny (DOC)

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny (DOC)

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku (DOC)

Žádost o osvobození od úplaty v ŠD

Žádost o uvolnění žáka v průběhu vyučování (PDF)

Registrace do školy online
Návod, jak se poprvé zaregistrovat do elektronické žákovské
(PDF)

Přijímací řízení

Přihláška na umělecké školy - talentové zkoušky (XLS)

Přihláška na učiliště a SŠ (XLS)

 Výroční zprávy

Výroční zpráva 18-19 (PDF)

Výroční zpráva 17-18 (PDF)

Výroční zpráva 16-17 (PDF)

Výroční zpráva 15-16 (PDF)

Výroční zpráva 14-15 (PDF)

Výroční zpráva 13-14 (PDF)

Výroční zpráva 12-13 (PDF)

Výroční zpráva 11-12 (PDF)

Výroční zpráva 10-11 (PDF)

Dokumenty a formuláře

Údaje o rozpočtu (online MMP)

Zřizovací listina (PDF)

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí (PDF)

Žádost o poskytnutí informace (PDF)

ŠVP - ZŠ - k nahlédnutí v kanceláři školy

ŠVP - ŠD (PDF)

ŠVP - přípravný ročník - k nahlédnutí v kanceláři školy