13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Projektové dny 3. a 4. ročníků

Na přelomu května a června se ve 3. a 4. ročnících naší školy uskutečnily v rámci ŠABLON II EU projektové dny na témata Zrakové postižení a Zdravověda. Na oba projektové dny byly pozvány odbornice ve svém oboru. Se speciální pedagožkou, která pracuje v centru pro zrakově postižené, se žáci dozvěděli, jak přistupovat k nevidomému člověku.

Projektové dny
Projektové dny
Projektové dny
Projektové dny
Projektové dny
Projektové dny
Projektové dny
Projektové dny
Projektové dny
Projektové dny
Projektové dny
Projektové dny
Projektové dny
Projektové dny
Projektové dny
Design by SITMP