13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Třeťáci ve školní dílně

Naši školní dílnu navštívili v pondělí 23. ledna 2017 někteří žáci tříd 3. A a 3. B. Průvodkyní celé hodiny pracovní výchovy byla zástupkyně školy paní Miroslava Cinkaničová.

3. A - dílny
3. A - dílny
3. A - dílny
3. A - dílny
3. A - dílny
3. A - dílny
3. A - dílny
3. A - dílny
3. A - dílny
3. A - dílny
3. A - dílny
3. A - dílny
3. A - dílny
3. A - dílny
3. A - dílny
3. A - dílny
Design by SITMP