13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

DRUHÁČKOVÉ A TRNKOVA ZAHRADA

Žáci 2.A a 2.B se účastnili výukového programu pod názvem „Pozor na kocoura! aneb Zahrada“.

DRUHÁČKOVÉ A TRNKOVA ZAHRADA
DRUHÁČKOVÉ A TRNKOVA ZAHRADA
DRUHÁČKOVÉ A TRNKOVA ZAHRADA
DRUHÁČKOVÉ A TRNKOVA ZAHRADA
DRUHÁČKOVÉ A TRNKOVA ZAHRADA
DRUHÁČKOVÉ A TRNKOVA ZAHRADA
DRUHÁČKOVÉ A TRNKOVA ZAHRADA
DRUHÁČKOVÉ A TRNKOVA ZAHRADA
DRUHÁČKOVÉ A TRNKOVA ZAHRADA
DRUHÁČKOVÉ A TRNKOVA ZAHRADA
DRUHÁČKOVÉ A TRNKOVA ZAHRADA
DRUHÁČKOVÉ A TRNKOVA ZAHRADA
DRUHÁČKOVÉ A TRNKOVA ZAHRADA
DRUHÁČKOVÉ A TRNKOVA ZAHRADA
DRUHÁČKOVÉ A TRNKOVA ZAHRADA
Design by SITMP