13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Výstava výrobků ze školních dílen potěšila

V minulých dnech školní parlament uspořádal výstavu prací, které vznikly v dílnách při pracovních činnostech v průběhu celého školního roku.

Výstava
Výstava
Výstava
Výstava
Výstava
Výstava
Výstava
Výstava
Design by SITMP