13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Zpívání u stromečku

Habrmánek již tradičně zpíval u vánočního stromečku před úřadem MO 2.

Habrmánek
Habrmánek
Habrmánek
Habrmánek
Habrmánek
Habrmánek
Habrmánek
Habrmánek
Habrmánek
Design by SITMP