13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Nocování školního parlamentu ve škole

Na závěr školního roku členové školního parlamentu nocovali ve škole. Byla to odměna za celoroční práci. Akce se uskutečnila ze 14. 6. na 15. 6. 2011. Samotné děti ji hodnotily jako velmi zdařilou.

Nocování školního parlamentu ve škole
Nocování školního parlamentu ve škole
Nocování školního parlamentu ve škole
Nocování školního parlamentu ve škole
Nocování školního parlamentu ve škole
Nocování školního parlamentu ve škole
Nocování školního parlamentu ve škole
Nocování školního parlamentu ve škole
Nocování školního parlamentu ve škole
Nocování školního parlamentu ve škole
Nocování školního parlamentu ve škole
Nocování školního parlamentu ve škole
Nocování školního parlamentu ve škole
Design by SITMP