13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

PROJEKT „UMĚLECKÉ SLOHY V PRŮBĚHU STOLETÍ V NAŠEM REGIONU“

Putování za poznáváním našeho zajímavého regionu po památkách z doby románské a gotické.

Projektový den
Projektový den
Projektový den
Projektový den
Projektový den
Projektový den
Projektový den
Projektový den
Projektový den
Projektový den
Projektový den
Projektový den
Projektový den
Projektový den
Projektový den
Projektový den
1 | 2 >
Design by SITMP